Mời độc giả đón đọc báo Văn nghệ số 47

Phạm Thị Hà

Báo Văn nghệ số 47 ra ngày 25/11/2023 có các nội dung sau:

* Sáng tác: Rừng thiêng Taza Liêng Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Tam Mỹ; Lửa Thiên Đường Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Đình Tú; Cái bóng Truyện ngắn dự thi củaLê Nhung

* Thơ: Ngọc Bái; guyễn Thu Hà Sg; Phạm Nguyên Thạch; Vương Cường; Phạm Vân Anh; Vĩnh Thông

* Tiếng nói nhà văn: Cuộc chiến chống những quan điểm sai trái củaTrần Đăng Khoa

*Vấn đề hôm nay: Báo chí điện tử và chuyện “Nhà văn làm báo” của Bùi Sỹ Hoa; Công bằng, dân chủ, sáng tạo và “nghề cao quý” của Hồ Bất Khuất

* Trao đổi: Ẩn dụ và cách giảng về ẩn dụ của Đỗ Anh Vũ

* Nhà văn với cuộc sống: Đổi mới chương trình phải song hành với “Làm mới” công trình vệ sinh trường học củaThai Sắc

* Chân dung văn học: Người Cố đô ở xứ Sương mù… của Đặng Ngọc Lan

* Đọc sách: Mấy vấn đề phương pháp luận phê bình… của Lã Nguyên; Những cuộc du lịch chữ…* của Văn Công Hùng

*Văn học nước ngoài: VLADIMIR VYSOTSKY: Một tâm hồn Nga gần gũi và chân thực (Nguyễn Văn Chiến dịch và giới thiệu).

VĨNH BIỆT NHÀ VĂN, GIÁO SƯ NGUYỄN VĂN HẠNH: Nguyễn Văn Hạnh, trong công cuộc đổi mới văn học của Phạm Phú Phong

* Nghệ thuật: Dấu chân của một nghệ sĩ điêu khắc của Nguyễn Nhã Tiên

* Họa sĩ minh họa: Lê Trí Dũng