Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2023

Phạm Thị Hà

Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2023 (VFCD 2023) do RMIT Việt Nam khởi xướng chính thức bước sang mùa thứ 5 với chủ đề Trí tuệ & Công nghệ sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 13/11

vietnam-festival-of-creativity-design-2023-opening-ceremony-in-hcmc-1699415222.jpg
 

Theo đó, liên hoan sẽ có tọa đàm/hội thảo, triển lãm, trưng bày và nhiều hoạt động bên lề khác, nhằm thống nhất quan điểm về vai trò thiết yếu của thiết kế ở điểm giao thoa giữa công nghệ và con người, đồng thời khuyến khích người tham gia khám phá và thảo luận về cách công nghệ đang thay đổi lối thiết kế của con người. BTC kỳ vọng, thông qua các sự kiện, VFCD sẽ thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu chiến lược thuộc Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, bao gồm việc thiết lập một mối quan hệ chặt chẽ giữa phát triển văn hóa và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đồng thời góp phần đặt nền móng cho việc thiết lập một “vành đai sáng tạo” trải dài khắp đất nước qua việc mở rộng Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO tại Việt Nam.

Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2023 là bước phát triển tiếp nối từ thành công rực rỡ của Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam từ 2019 đến 2022. Sự kiện đã tạo ra những tác động to lớn về truyền thông, thúc đẩy mạnh mẽ các quan hệ đối tác, dự án và hoạt động hợp tác giữa các cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực văn hóa – sáng tạo.

VFCD 2023 do Đại học RMIT Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS), cùng các đối tác gồm cá nhân, nhóm, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông.

VK