VĂN HÓA & GIẢI TRÍ

Hành trình dệt gấm thêu hoa

14:02 23/11/2023

Là chủ đề cuộc thi Hoa hậu Lụa - Di sản Việt Nam 2024. Dự án này mở đầu cho một hành trình mới của Võ Việt Chung - nhà thiết kế lừng danh, luôn mong muốn thổi lửa và làm sống lại di sản lụa Việt.