Thương hiệu & Sản phẩm

Diễn đàn "Cơ hội nào cho Doanh nghiệp Việt?" 

09:34 12/11/2023

Chiều ngày 10/11/2023, diễn đàn “Cơ hội nào cho Doanh nghiệp Việt?” được tổ chức tại The Furama Resort thành phố Đà Nẵng. Đây là một sự kiện quan trọng được Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng và AMCHAM Đà Nẵng tổ chức, nhằm tạo ra một diễn đàn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập kinh tế quan hệ toàn diện.