Xu xê - Bánh vợ bánh chồng

11:34 09/10/2023

Cuối thu năm 2016 tôi có một chuyến đi Quảng Trị. Biết tin, một cậu em nhắn: “Trước ngày lên tàu, chị nhất định đợi em gửi ít quà vào cho các anh chị trong ấy nhé. Em không gửi...