Di sản văn hóa

Bảo tồn các giá trị văn hóa tỉnh Lai Châu

09:52 22/11/2023

Lai Châu có 20 dân tộc cùng sinh sống, với hơn 84% đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo nên một kho tàng văn hóa đặc sắc, độc đáo. Những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa của các dân tộc nơi đây.