Dạy văn - Học văn

Mai Văn Phấn và bài thơ " Con chim Chào Mào"

09:21 24/11/2023

Bài thơ được chọn vào Ngữ văn 6, tập một của nhóm Kết nối tri thức với cuộc sống, in ở trang 75 -76. Toàn văn như sau:                    Con chào mào đốm trắng mũ đỏ                    Hót trên cây cao chót...