Chính trị - Xã hội

Giám sát thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Công an kiểm tra tại An Giang 

2 ngày trước

Trong những năm gần đây, Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ Công an đã phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế triển khai nhiều đợt kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định của Luật PCTH của thuốc lá.