Báo Văn nghệ với hành trình 75 năm trưởng thành và phát triển

Phạm Thị Hà
Trên hành trình 75 năm trưởng thành và phát triển, báo Văn nghệ luôn có sự đồng hành của bạn đọc, cộng tác viên. Để báo Văn nghệ tiếp tục lớn mạnh, xứng đáng với bề dày truyền thống 75 năm đồng hành với nền văn hóa cách mạng Việt Nam, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chấn hưng văn hóa đọc và xây dựng hệ giá trị con người, hệ giá trị Quốc gia Việt Nam, những thế hệ cán bộ, PV, BTV và nhân viên báo Văn nghệ sẽ không ngừng phấn đấu để tiếp tục làm rạng danh truyền thống và xứng đáng với sự yêu mến của bạn đọc, bạn viết.